در این فیلم آموزشی بطور کامل نحوه استفاده از وب سرویس پرداخت آنلای زرین پال رو بصورت عملی یاد خواهید گرفت.

ویدیو آموزشی نحوه استفاده از وب سرویس زرین پال

موارد آموزشی ویدیو آموزشی نحوه استفاده از وب سرویس زرین پال

انجام تراکنش و ذخیره در دیتابیس
اعتبار سنجی پرداخت
ذخیره اطلاعات تراکنش در دیتابیس
ارجاع کاربر به صفحه مورد نظر در صورت موفقیت آمیز بودن تراکنش
ارجاع کاربر به صفحه مورد نظر در صورت موفقیت آمیز نبودن تراکنش